Posty w kategorii Bez kategorii

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Brzeg kończy prace związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg. Dokument ten będzie obowiązkowym załącznikiem przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów dotyczących m.in. termomodernizacji budynków ze środków unijnych. Aby umożliwić Państwu aktywny udział w tworzeniu tego dokumentu ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg. Uwagi do przedstawionego projektu […]

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ SZANSĄ...

ekologia

Gmina Brzeg przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dzięki któremu zamierza realizować założenia tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. zwiększyć efektywność energetyczną o 20%, zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o 20% i zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20%. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie obligatoryjnym załącznikiem w procesie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie […]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej możliw...

slide1

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej możliwością uzyskania dotacji na modernizację budynków wielorodzinnych Gmina Brzeg przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dzięki któremu zamierza realizować założenia tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. zwiększyć efektywność energetyczną o 20%, zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o 20% i zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20%. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie obligatoryjnym załącznikiem w procesie […]

Spotkanie z przedstawicielami spółdzi...

jessica1_

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SPÓLDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W BRZEGU Dnia 27.05.2015 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego (ul. Sportowa 1) odbędzie się spotkanie, na którym podane zostaną informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz możliwości uzyskania dofinansowania ze środków krajowych i unijnych na modernizację budynków. Na spotkanie zapraszamy zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych […]

Wdrożenie programu w życie

11154013_594470697355344_637664476_o

Szanowni Mieszkańcy, Na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brzeg niezbędna jest rzetelna inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta. Dlatego prosimy właścicieli domów jednorodzinnych, zarządy spółdzielni oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych o wypełnienie stosownej ankiety. Ankieta „BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE”- skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych zlokalizowanych w mieście Brzeg; Ankieta „SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE” –  przeznaczona […]