Plan Gospodarki Niskoemisyjnej możliwością uzyskania dotacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej możliwością uzyskania dotacji na modernizację budynków wielorodzinnych

Gmina Brzeg przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dzięki któremu zamierza realizować założenia tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. zwiększyć efektywność energetyczną o 20%, zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o 20% i zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20%. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie obligatoryjnym załącznikiem w procesie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Zadania, które nie znajdą się w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, nie będą mogły otrzymać dofinansowania, dlatego bardzo istotny jest aktywny udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu Planu.

Inwestycje w sektorze budownictwa, szczególnie w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków, mają bardzo duży wpływ na zmiany w zakresie efektywności energetycznej. Do najbardziej efektywnych kosztowo sposobów na ograniczenie emisyjności gospodarki należą: modernizacja energetyczna budynków, wymiana oświetlenia na energooszczędne czy montowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach modernizacji energetycznej budynków wyróżnić można między innymi zmiany w systemach ogrzewania i wentylacji, strukturze budynków, instalacjach doprowadzających ciepłą wodę, zmiany wyposażenia na urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej.

Do tego typu działań, które zostaną ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, można uzyskać dofinansowanie między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Celem podejmowanych inwestycji ma być racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii w sektorze publicznym oraz mieszkalnictwie, co spowoduje spadek zużycia energii, a także ograniczy negatywny wpływ na środowisko, poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery.

Realizowane projekty w zakresie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym skierowane będą do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zamierzających przeprowadzać opisane wyżej inwestycje i przedsięwzięcia. Warunkiem wstępnym przyznania wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego obligatoryjny element projektu. Dofinansowanie uzyskają projekty, które spełnią kryterium efektywności w powiązaniu z efektywnością kosztową. Preferencyjnie traktowane będą projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%. Maksymalny udział dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest wpisanie planowanych inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dlatego zachęcamy zarządy spółdzielni i zarządców wspólnot mieszkaniowych do włączenia się w powstawanie Planu, w szczególności o wypełnienie ankiet dotyczących zarządzanych budynków. Ankiety dostępne są na stronie www.pgn.brzeg.pl. Dnia 27.05.2015r. planowane jest ponadto spotkanie informacyjne dla zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, na którym przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania.

Wypełnione ankiety oraz wszelkie pytania prosimy kierować do wykonawcy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg, którym jest

Atrium Grupa Doradcza
B. Bańczyk, A. Żandarska Sp. J. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań

biuro@atrium-grupa.eu,
tel. 61 855 86 59, fax 61 624 23 80

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>