Wdrożenie programu w życie

Szanowni Mieszkańcy,

Na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brzeg niezbędna jest rzetelna inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta. Dlatego prosimy właścicieli domów jednorodzinnych, zarządy spółdzielni oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych o wypełnienie stosownej ankiety.

Aby jak najlepiej zdiagnozować potrzeby naszego miasta m.in. w zakresie termomodernizacji budynków oraz  modernizacji  źródeł ciepła prosimy Państwa o wypełnienie ankiety. Ankieta jest istotnym źródłem informacji, na podstawie którego będą zaplanowane działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Wypełnienie jej nie zobowiązuje Państwa do jakichkolwiek działań, ale zawarte w ankiecie informacje pozwolą nam na optymalne i skuteczne opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a Państwu da szansę pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedmiotowych inwestycji.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres wykonawcy: biuro@atrium-grupa.eu, albo dostarczyć do Urzędu Miasta osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Urząd Miasta Brzeg
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Ankiety również znajdują się w zakładce pn. „ANKIETY

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Burmistrz Brzegu
JERZY WRĘBIAK